(dolt via css)

Scart kontakt

Frivillig tilläggskontakt om du vill ansluta ljud och bildkablar röd/gul/vit i scartuttag på TV.

25.00kr

25 i lager